Grafika górna

Dziękujemy za zgłoszenie!

Twoje dane zostały zarejestrowane w naszej bazie. Trwa proces weryfikacji, na podstawie którego dokonamy zwrotu pieniędzy za zakup na podany przez Ciebie numer konta bankowego.

Wróć na stronę główną

Wypełnij formularz!

(numer konta, na który zostanie przelany zwrot)
Zdjęcie lub skan dowodu zakupu
Wgraj

Maksymalna kwota zwrotu to 8,49zł

z siedzibą w Kruszwicy (ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica) w celu uwzględnienia mojego zgłoszenia w promocji konsumenckiej o nazwie „Wypróbuj za darmo” (zwanej dalej „Promocją”) zgodnie ze wskazanym powyżej regulaminem. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych są Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica (dalej także: „Administrator” lub „Spółka”), przetwarzanie tych danych zostanie powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji Promocji, moje dane przetwarzane będą na potrzeby uwzględnienia mojego zgłoszenia w Promocji, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w Promocji i dokonania zwrotu ceny."
Pozostało
2500
zwrotów
Maksymalnie jeden zwrot na gospodarstwo domowe