Finuu

Wypełnij formularz!

Wgraj paragon:

Usuń załączony plik
z siedzibą w Kruszwicy (ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica) w celu uwzględnienia mojego zgłoszenia w promocji konsumenckiej o nazwie „Wypróbuj za darmo” (zwanej dalej „Promocją”) zgodnie ze wskazanym powyżej regulaminem. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych są Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica (dalej także: „Administrator” lub „Spółka”), przetwarzanie tych danych zostanie powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji Promocji, moje dane przetwarzane będą na potrzeby uwzględnienia mojego zgłoszenia w Promocji, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w Promocji i dokonania zwrotu ceny."
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Pozostało
2 0 0 0
zwrotów

Dziękujemy za zgłoszenie!

Twoje dane zostały zarejestrowane w naszej bazie. Trwa proces weryfikacji, na podstawie którego dokonamy zwrotu pieniędzy za zakup na podany przez Ciebie numer konta bankowego.

Wróć na stronę główną